PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym – studium przypadku

Creator:

Broniszewski Michał

Subject and Keywords:

zintegrowane podejście ; rozwój obszarów funkcjonalnych ; polityka regionalna Unii Europejskiej

Abstract:

Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce ukierunkowanej terytorialnie. W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego podejścia, w celu ukazania jego znaczenia dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój obszarów funkcjonalnych. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę systemową, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych. W warstwie empirycznej wykorzystano studium przypadku jako metodę badawczą, opierającą się na analizie wybranego przykładu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w celu określenia metody wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1643-0328 ; DOI : 10.19195/1643-0328.23.12

Language:

pol

Is part of:

Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 23/2017, s. 161-172

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.