Object

Title: Factors influencing judicial impartiality of international tribunals’ judges ; Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej przez sędziów trybunałów międzynarodowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Factors influencing judicial impartiality of international tribunals’ judges  
Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej przez sędziów trybunałów międzynarodowych

Creator:

Witek, Zuzanna

Subject and Keywords:

judicial impartiality   international judges   bias   ICC   international judiciary   judicial partiality   ICJ   ECHR  
MTS   bezstronność sędziowska   sądownictwo międzynarodowe   ETPCz   MTK   sędziowie międzynarodowi   stronniczość sędziowska

Description:

Can international judges be relieved of the duty to resolve disputes impartially? If not, what are the sources of their bias? Whereas the impartiality of international judges is an essential issue for the international rule of law, do factors affecting judicial bias actually exist? This article explores the conditions which might impinge the partiality of international judges. In this article I focus on practical aspects of judicial impartiality, analyzing the motives which affect the biased acts of international judges. I have divided the factors influencing judicial impartiality into five groups, depending on their origins: factors connected with judge’s activity, factors connected with judge’s identity, factors connected with geopolitical situation, economical-political factors and factors arising from procedural provisions of each tribunal. In this work I will be analyzing the first two groups of factors influencing judicial impartiality. This article seeks to make a contribution to outlining these factors on the basis of applicable law, existing case law and best practices. My observations are also related to sociological and psychological aspects which can influence the behaviour of a judge in the process of giving rulings in an international tribunal.  

Bezstronność sędziowska, stanowiąca podstawę funkcjonowania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, to z jednej strony obowiązek sędziego, a z drugiej fundamentalne prawo stron postępowania do rzetelnego procesu. W niniejszym artykule poruszam problematykę bezstronności sędziowskiej w praktyce, wskazując motywy, które wpływają na stronnicze zachowania sędziów podczas orzekania w trybunałach międzynarodowych. Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej podzieliłam na pięć grup, w zależności od źródeł ich powstania, to jest: czynniki związane z działalnością sędziego, czynniki związane z tożsamością sędziego, czynniki związane z układem geopolitycznym, czynniki ekonomiczno-polityczne oraz czynniki związane z przepisami proceduralnymi obowiązującymi w danym trybunale międzynarodowym. W niniejszej pracy poddam analizie pierwsze dwie grupy czynników mogących wpływać na stronniczość sędziowską. Na podstawie przeprowadzonej analizy czynników wpływających na naruszanie bezstronności przez sędziów trybunałów międzynarodowych stwierdzam, że w znacznym stopniu wpływają one na stronniczość orzeczniczą. Powołane badania nie wykazały jednak, że podczas naruszania zasady bezstronności sędziowie zawsze czynią to w sposób świadomy. W znacznej liczbie przypadków podstaw stronniczości można dopatrywać się w mechanizmach psychologicznych oraz prawidłowościach socjologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89520   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zuzanna Witek

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

1 137

Number of object content views in PDF format

1256

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95059

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information