Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja wysłuchania małoletniego w świetle unormowań prawnych kodeksu postępowania cywilnego

Creator:

Plewka, Joanna

Subject and Keywords:

wysłuchanie małoletniego ; sąd rodzinny ; sprawy rodzinne ; postępowanie cywilne ; postępowanie procesowe ; postępowanie nieprocesowe ; dobro dziecka ; prawa dziecka

Description:

Artykuł porusza temat dotyczący instytucji wysłuchania małoletniego w polskim systemie prawnym ‒ w szczególności polskiego postępowania cywilnego. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do spraw związanych z regulacjami międzynarodowymi w tym zakresie, a także do różnic między cywilnym postępowaniem procesowym i nieprocesowym. Rozważania opisują również przesłanki, których spełnienie warunkuje możliwość skorzystania z omawianej instytucji. Ponadto w artykule zaprezentowane zostały praktyczne problemy wykorzystywania instytucji wysłuchania dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Głodowski, Włodzimierz. Rec. ; Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 101) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Plewka

Autor opisu:

MG