Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna

Creator:

Ładyżyński, Andrzej

Subject and Keywords:

dom rodzinny ; miejsce ; opieka ; symbol ; wspólnota ; wychowanie

Abstract:

Dom rodzinny to pojęcie kluczowe w kulturze. Oznacza strukturę materialną, symboliczną oraz społeczną. Można go zaliczyć do podstawowych pojęć pedagogicznych. W tym wymiarze pełni on ważne miejsce kształtowania człowieka. Dom rodzinny to przestrzeń, gdzie człowiek się rodzi, jeśli nawet nie w sposób fizyczny, to w rozumieniu stawania się człowiekiem. Tu doświadcza wszystkiego po raz pierwszy, rozpoznaje świat i uczy się go. Przestrzeń wychowawcza domu charakteryzuje się prywatnością, intymnością; cechuje ją najpełniejszy rodzaj komunikacji. Dziecko wkraczające do domu, zmienia go. Wpływa na jego strukturę, funkcje, styl i sposób życia domowników. Poprzez obecność dziecka dom przeobraża się w sposób nieodwracalny. A dziecko w nim dojrzewa i rozwija się we wszystkich zakresach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-29-3

Language:

pol

Relation:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, s. 10-18

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Andrzej Ładyżyński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.