Obiekt

Tytuł: The teaching of good manners as part of Islamic education in government primary schools in contemporary Egypt ; Nauczanie kultury osobistej w ramach nauczania religii muzułmańskiej w rządowych szkołach podstawowych we współczesnym Egipcie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The teaching of good manners as part of Islamic education in government primary schools in contemporary Egypt  
Nauczanie kultury osobistej w ramach nauczania religii muzułmańskiej w rządowych szkołach podstawowych we współczesnym Egipcie

Autor:

Wolny, Edyta

Temat i słowa kluczowe:

Egypt   Islam   manners   primary school   religion   teaching  
Egipt   islam   kultura osobista   nauczanie   religia   szkoła podstawowa

Abstrakt:

Egyptian textbooks concerning Islamic education are a mine of knowledge about how a perfect Egyptian should behave. The textbooks do not only teach religion, but also good behaviour, manners, the appropriate treatment of Christians, taking care of the environment and patriotism. The teaching of manners, good behaviour and co-existence with other people stems from the religion, and it is an important element of religious education in Egyptian primary schools. Islam is a religion of cleanliness, therefore caring about one’s personal hygiene as well as the cleanliness of the home and environment are all very important. This religion calls for good manners and behaviour, honesty, the appropriate treatment of the elderly and young, concern for relatives, co-religionists and Christians. Those areas of the textbooks focussed on good behaviour are supported by relevant quotations from the Quran or Hadith. Many stories inform students that good behaviour is favoured by God. Exercises summarizing the knowledge of each chapter include not only questions about the dogmas, rituals or the history of Islam, but also confront pupils with exercises that examine their knowledge of good manners. Bad behaviour is not only a failure towards society, teachers or parents. It is also a crime against religion. Egypt, repeatedly mentioned in the Quran, and according to the authors of the textbooks, is a special place on Earth.  
Egipskie podręczniki do wychowania muzułmańskiego są kopalnią wiedzy na temat tego, jaki powinien być idealny Egipcjanin. Uczą nie tylko religii, lecz także dobrego zachowania, odpowiedniego traktowania chrześcijan, dbania o środowisko oraz uczuć patriotycznych. Nauczanie kultury osobistej, dobrego zachowania i współżycia z innymi wynika z religii i jest ważnym elementem edukacji religijnej w egipskich szkołach podstawowych. Islam jest religią czystości, nakazującą dbanie o czystość nie tylko osobistą, lecz także domu i swojego otocznia. Religia ta szerzy też kulturę, dobre maniery, mówienie prawdy, odpowiednie traktowanie starszych i młodszych, dbanie o krewnych, współwyznawców oraz chrześcijan. Umieszczane w podręcznikach treści dotyczące dobrego zachowania są poparte odpowiednimi cytatami z Koranu bądź hadisami. Popularyzowane historie mają uświadomić uczniom, że dobre zachowanie jest preferowane przez Boga. W ćwiczeniach podsumowujących wiedzę z kolejnych rozdziałów, oprócz zadań związanych z dogmatami, rytuałami czy historią islamu, uczniowie muszą skonfrontować się też z tymi sprawdzającymi wiedzę z tak zwanej kultury osobistej. Złe zachowanie to nie tylko uchybienie wobec społeczeństwa, nauczycieli czy rodziców. Jest ono występkiem przeciwko religii. A Egipt, wielokrotnie wymieniany w Koranie, jest szczególnym miejscem na Ziemi – jak podają autorzy podręczników.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89175

Język:

pol

Powiązanie:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 276-287

Właściciel praw:

Copyright by Edyta Wolny

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

3 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

71

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

78

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94577

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji