Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostępność fizjoterapii oraz rekreacji w wodzie dla osób z niepełnosprawnością – refleksje po przeprowadzonym projekcie „Pływajmy razem”

Creator:

Chrobot, Anna

Subject and Keywords:

bariery dla osób niepełnosprawnych ; integracja społeczna ; fizjoterapia ; pływanie ; subsydiarność ; niepełnosprawność ; osoba z niepełnosprawnością ; fundacja ; status osób niepełnosprawnych ; rehabilitacja ; nurkowanie ; rekreacja w wodzie ; dostępność ; sposoby realizacji oczekiwań społecznych

Abstract:

Fizjoterapia oraz rekreacja w wodzie dla osób z niepełnosprawnością wywiera bardzo pozytywny wpływ na te osoby obejmując zarówno ich sferę fizis, jak i sferę psyche, co jest udokumentowane naukowo. Niestety organizacja zajęć w wodzie dla tej grupy osób napotyka wiele barier (społecznych, strukturalnych, systemowych, finansowych) w rezultacie prowadzących do dyskryminacji a nawet wykluczenia społecznego. Artykuł zwraca także uwagę na konieczność wytworzenia u dzieci, w tym u dzieci z niepełnosprawnością, nawyku aktywnego trybu życia przez systematyczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Chrobot

Autor opisu:

TK