Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta

Creator:

Picur, Julia

Subject and Keywords:

korektura prawa ; Jan Herburt ; prywatne projekty kodyfikacji prawa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Niniejszy artykuł prezentuje najistotniejsze kwestie dotyczące Jana Herburta – prawnika doby demokracji szlacheckiej – oraz jego dzieła zatytułowanego Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane. W Rzeczypospolitej szlacheckiej już od XVI wieku dostrzegano potrzebę tworzenia zbiorów prawa. Dzieło Jana Herburta stanowi źródło poznania prawa, które wykazuje cechy nowożytnej kodyfikacji prawa. Pomimo wzrostu kompetencji sejmu wydaje się, iż pozycja ustawodawcza parlamentu zanika, a w konsekwencji osoby prywatne wyręczają państwo w wydawaniu drukiem zbiorów prawa. Zbiór prawa Herburta był stosowany w sądach ziemskich aż do XVIII wieku. Autor dzieła posiadał również znaczne doświadczenie parlamentarne, a wydany drukiem zbiór prawa jego autorstwa przyczynił się do kształtowania świadomości prawnej ówczesnego społeczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Julia Picur

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK