Object

Title: Prusy Królewskie 1569/1573-1598 : rewolucja czy ewolucja?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prusy Królewskie 1569/1573-1598 : rewolucja czy ewolucja?

Creator:

Naworski, Zbigniew

ORCID:

0000-0002-9773-3619

Subject and Keywords:

Prusy Królewskie   proces unifikacyjny   ruch egzekucyjny   prawo chełmińskie   dekret unifikacyjny 1569 r.   Korektura pruska z 1598 r.

Abstract:

Artykuł poświęcony jest gwałtownym zmianom jakie nastąpiły w omawianym okresie, a dotyczyły zjawisk rzadko, poza okresem rewolucyjnym, występujących jednocześnie: zmian społecznych, ustrojowych i prawnych. W dziedzinie ustrojowej dotychczasowy status Prus Królewskich wynikający z przywileju inkorporacyjnego Kazimierza Jagiellończyka z 1454 r. został zastąpiony dekretem Zygmunta Augusta z 1569 r. likwidującym autonomię pruską i sprowadzający Prusy do roli jednej z prowincji Rzeczypospolitej (co prawda z ważnymi partykularnymi różnicami). W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i prawa Korektura pruska z 1598 r. zastąpiła dotychczas powszechnie obowiązujące prawo chełmińskie prawem stanowym, osobnym dla szlachty i mieszczaństwa wraz z własnymi dla każdego stanu sądami. W rezultacie w dziedzinie społeczno-ekonomicznej wprowadzono system gospodarczy charakterystyczny dla, Korony z wyraźnym uprzywilejowaniem gospodarczym szlachty włączając jednocześnie Prusy Królewskie w ogólnopaństwowy system podatkowy. Zmiany te, w gruncie rzeczy rewolucyjne, dotychczasowa historiografia polska oceniała jednoznacznie pozytywnie. Po głębszej analizuje okazuje się jednak, że ocena zmian nie jest tak jednoznaczna i z punktu widzenia interesów prowincji i wpływu na jej dalsze losy oznaczała regres, choć oczywiście proces ten miał także swoje zalety

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97395   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.097

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

980

Number of object content views in PDF format

1241

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104551

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information