Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim

Creator:

Jaworska, Iga

Subject and Keywords:

małżeństwo ; stwierdzenie nieważności ; prawo kanoniczne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Instytucja stwierdzenia nieważności małżeństwa jest uregulowana zarówno w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak i w przepisach prawa kościelnego. W artykule zostało omówione pojęcie małżeństwa oraz przesłanki i podstawowa procedura uzyskania orzeczenia o nieważności małżeństwa w obu tych porządkach prawnych, ze wskazaniem na zasadę odrębnej kognicji sądów powszechnych i świeckich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Iga Jaworska

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK