PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pax melior est

Creator:

Bieleń, Stanisław

Subject and Keywords:

istota wojny ; pokój ; dyplomacja ; negocjacje ; ład międzynarodowy ; układ sił ; Rosja ; bezpieczeństwo międzynarodowe ; sztuka kompromisu ; rywalizacja międzynarodowa ; równowaga sił ; UE ; USA

Abstract:

Od najdawniejszych czasów było wiadome, że cele polityczne i gospodarcze w stosunkach międzyludzkich oraz między państwami i narodami, można osiągnąć nie tylko na drodze wojny, ale również wynegocjowanych porozumień. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej bezpieczne oraz tańsze. Choć w przedmiocie negocjacji na przestrzeni dziejów występowały głębokie zmiany, to jednak istota rokowań pozostawała niezmienna. Obecne, wysokie napięcia w stosunkach międzynarodowych i podsycanie przez niektóre państwa oraz organizacje ekstremistyczne klimatu przychylnego dla podważenia istniejącego ładu międzynarodowego, celem zastąpienie go własnym, niekorzystnym dla Zachodu, zmniejszają szanse wykorzystania negocjacji jako instrumentu polityki. Nie przekreślają jednak szans i możliwości w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Stanisław Bieleń ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.