Object

Title: Autonomia wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autonomia wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami

Creator:

Kostecka-Jurczyk, Daria

Subject and Keywords:

spółka dominująca   wspólne przedsiębiorstwo   spółka zależna   joint venture

Abstract:

Celem opracowania jest ukazanie problemu samodzielności wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami z punktu widzenia przepisów o kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Autonomia w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej joint venture jest jednym z kryteriów oceny pełnego zakresu funkcji, pozwalającego zakwalifikować utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa jako stanu faktycznego koncentracji. Wspólne przedsiębiorstwo pełnofunkcyjne podlega wspólnej kontroli założycieli a jednocześnie musi być od nich niezależne pod względem operacyjnym. W analizie uwzględniono najnowsze orzecznictwo dotyczące tytułowego problemu oraz koncepcję jednego organizmu gospodarczego. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że założenie o autonomii operacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa jest sprzeczne z przesłanką wspólnej kontroli założycieli i nie stanowi narzędzia ułatwiającego rozróżnienie wspólnych przedsiębiorstw stanowiących stan faktyczny koncentracji od tych, które stanowią porozumienie ograniczające konkurencję w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 6 u.o.k.k.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79621   ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Daria Kostecka-Jurczyk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

In our library since:

Jul 11, 2017

Number of object content hits:

472

Number of object content views in PDF format

592

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84035

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information