Object

Title: Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

Alternative title:

Porozumienia joint ventures między liniami lotniczymi w świetle kryterium pełnego zakresu funkcji w kontroli koncentracji w prawie UE

Creator:

Kociubiński, Jakub

ORCID:

0000-0002-4391-7439

Subject and Keywords:

joint ventures   airlines   EU merger control  
joint venture   linie lotnicze   prawo Unii Europejskiej   kontrola koncentracji

Description:

Tyt. tomu: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Cz. 2

Abstract:

Porozumienia joint ventures zawierane między przewoźnikami stanowią relatywnie nową formę kooperacji w sektorze, której znaczenie stale rośnie. Z perspektywy regulacji rynku każda forma współpracy pomiędzy podmiotami będącymi dotychczas konkurentami niesie z sobą ryzyko zaburzenia równowagi konkurencyjnej na rynku i w efekcie pogorszenie sytuacji odbiorców końcowych.Joint ventures nie stanowią odrębnej kategorii w prawie konkurencji Unii Europejskiej. Porozumienia te co do zasady będą oceniane pod kątem kryteriów sformułowanych w tzw. ogólnym prawie konkurencji, natomiast pod pewnymi warunkami mogą zostać uznane za koncentrację. W takim przypadku rozporządzenie 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji stanie się jedynym aktem właściwym do oceny przedmiotowych porozumień. Tytułowe kryterium pełnego zakresu funkcji stanowi element przesądzający o możliwości uznania danej kooperacji za koncentrację. Niniejszy artykuł przedstawia analizę przesłanek wystąpienia pełnego zakresu funkcji w kontekście specyficznych form kooperacji występujących w sektorze transportu lotniczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117127   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3661. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2015, 100, cz. 2, s. 395-408

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 20, 2022

In our library since:

Oct 29, 2020

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

56

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127398

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information