Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce : Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

Austria ; Hiszpania ; Szwajcaria ; USA ; Internet ; głosowanie elektroniczne ; referendum ; Estonia ; suwerenność ; głosowanie ; sędziowie ; wybory ; odwołanie od decyzji ; demokracja bezpośrednia ; wysłuchanie publiczne ; konsultacje społeczne ; haktywizm ; nowoczesne technologie ; inicjatywa ludowa ; budżet obywatelski ; e-voting ; suweren ; komparatystyka ; alternatywne procedury wyborcze ; elektorat ; retention election ; prokuratorzy ; external voting ; Anonymous ; Chanology ; zgromadzenie ludowe ; infoaktywizm ; sondaż deliberatywny ; głosowanie korespondencyjne ; weto ludowe ; recall ; Appellation of sentence ; teledemokracja ; odwołanie orzeczenia sądu o niekonstytucyjności aktu legislacyjnego

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 89)

Abstract:

Demokracja bezpośrednia stanowi wciąż aktualny problem badawczy w polskiej nauce prawa. Wynika to nie tylko z rosnącej popularności postulatów wprowadzania rozwiązań prawnych angażujących w podejmowanie rozmaitych decyzji bezpośrednio obywateli, ale także z niedostatecznych analiz instytucji demokracji bezpośredniej występujących w innych państwach. Niniejsza publikacja, której zasadniczym celem jest ukazanie funkcjonowania mechanizmów demokracji bezpośredniej w ujęciu prawnoporównawczym, częściowo wypełnia tę lukę. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały najważniejsze współcześnie występujące instrumenty wpływania przez obywateli na proces sprawowania władzy, takie jak: wybory, inicjatywa ludowa, weto ludowe, referendum, zgromadzenie ludowe, a także instytucja odwołania przez wyborców swoich przedstawicieli. W publikacji poruszona została także problematyka bezpośredniego wyboru sędziów i prokuratorów, a także m.in. zagadnienia tzw. haktywizmu oraz e-votingu. Poszczególne rozdziały, omawiające wybrane instytucje prawne, składają się na spójny tematycznie zbiór, który pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem praktycznego wykorzystania mechanizmów demokracji bezpośredniej na świecie. Autorzy skupili się nie tylko na zaprezentowaniu praktyki wykorzystania klasycznych instytucji demokracji bezpośredniej (te bowiem zostały już w zasadzie kompleksowe zaprezentowane w literaturze przedmiotu), ale przede wszystkim na tych instytucjach i procedurach, które są mniej znane w praktyce państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Hałub, Olga. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Radajweski, Mateusz. Red. ; Szmyt, Andrzej. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-43-1

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK