Object

Title: Subjective and objective scope of freedom of conscience and faith. Remarks on the judgment of the Supreme Court of the United States in Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. ; Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Subjective and objective scope of freedom of conscience and faith. Remarks on the judgment of the Supreme Court of the United States in Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.  
Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.

Creator:

Bury, Paweł

Subject and Keywords:

conscience clause   for-profit corporations   conscientious objection   Free Exercise Clause   Religious Freedom Restoration Act   First Amendment to the United States Constitution   Patient Protection and Affordable Care Act  
korporacje for-profit   ustawa o ochronie pacjentów i dostępności opieki   odmowa służby wojskowej ze względów religijnych lub moralnych   klauzula swobody praktykowania religii   klauzula sumienia   Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA   ustawa o przywracaniu wolności religijnej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of this paper is to analyse current legislation on freedom of conscience and faith in the Republic of Poland with special regard to the existing possibilities of refusal to fulfil legal obligations arising from generally applicable law. These considerations shall be based on the judgment of the Supreme Court of the United States in Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. as well as an attempt to answer a question whether it is possible for a similar situation to occur in the Republic of Poland, considering constitutional and statutory norms binding therein.  

Artykuł ma na celu analizę obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowania wolności sumienia i religii, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących możliwości odmowy stosowania się do obowiązków nałożonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Podstawą do poniższych rozważań jest wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wydany w sprawie Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce również w Polsce przy uwzględnieniu obowiązujących norm rangi konstytucyjnej i ustawowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79309   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Bury

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

515

Number of object content views in PDF format

792

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information