Object

Title: Forum prorogatum in the Corfu Channel case and in subsequent ICJ jurisprudence ; Forum prorogatum w sprawie dotyczącej incydentu w Cieśninie Korfu i w późniejszym orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Forum prorogatum in the Corfu Channel case and in subsequent ICJ jurisprudence  
Forum prorogatum w sprawie dotyczącej incydentu w Cieśninie Korfu i w późniejszym orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Creator:

Szczudlik, Katarzyna Barbara

Subject and Keywords:

Marshall Islands’ Nuclear Zero case   International Court of Justice   consent to ICJ jurisdiction   Djibouti v. France   Corfu Channel case   forum prorogatum   jurisdiction of the International Court of Justice  
zgoda na jurysdykcję MTS   Sprawa Incydentu w Cieśninie Corfu   Sprawa Dżibuti przeciwko Francji   Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości   forum prorogatum   jurysdykcja MTS

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article concerns the concept of forum prorogatum, which for the first time was adressed by the International Court of Justice in the Corfu Channel case. The author focuses not only on the test of a voluntary and indisputable consent to the International Court of Justice jurisdiction as interpreted in this decision. She analyses subsequent evolution of forum prorogatum caused by the review of the Rules of the Court in 1978 and by the decision taken in Djibouti v. France case and pending Marhall Islands’ Nuclear Zero case. The author is of the opinion that forum prorogatum needs further specification and clarifications, especially in the context of preliminary measures.  

Artykuł dotyczy pojęcia forum prorogatum, które po raz pierwszy było przedmiotem orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) przy okazji rozstrzygania sprawy dotyczącej incydentu w Cieśnienie Korfu. Autorka skupia się nie tylko na teście dobrowolnej i bezspornej zgody stron postępowania na jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w interpretacji przyjętej w ww. decyzji, ale analizuje także późniejszą ewolucję instytucji forum prorogatum, która została spowodowana przez zmianę regulaminu MTS w 1978 roku i przez decyzję podjętą w sprawie Dżibuti przeciwko Francji i obecnie zawisłą sprawę wytoczoną przez Wyspy Marshalla. Autorka jest zdania, że instytucja forum prorogatum wymaga dalszego wyjaśnienia, w szczególności w kontekście tymczasowych środków zabezpieczających.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79283   ISSN 2450-3932

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Barbara Szczudlik

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

3 072

Number of object content views in PDF format

4512

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83844

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information