Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Naruszenia praw człowieka w Polsce - perspektywa białoruska

Creator:

Lesyk, Yulia

Subject and Keywords:

raporty ; Polska ; prawa człowieka ; polityka zagraniczna ; Białoruś

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.

Abstract:

W artykule zostały zaprezentowane wybrane przypadki łamania praw człowieka w Polsce, których opis był zamieszczony w raportach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś, ukazujących się od 2013 roku. Dokumenty te dotyczą naruszeń praw człowieka gwarantowanych przez normy międzynarodowe. Autorzy raportu białoruskiego skupili się jedynie na oskarżeniach państw zachodnich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red. ; Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red. ; Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng ; pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Yulia Lesyk

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm