Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – bilans doświadczeń

Creator:

Florczak, Agnieszka

Subject and Keywords:

skargi indywidualne   Rada Europy   Europejski Trybunał Praw Człowieka   sądownictwo

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.   Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.

Abstract:

W 1991 roku Polska stała się państwem członkowskim Rady Europy, a następnie podpisała i ratyfikowała Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednak nie wszystkie protokoły dodatkowe do konwencji zostały do tej pory ratyfikowane. W artykule został przedstawiony stan ratyfikacji protokołów, dane statystyczne dotyczące spraw wnoszonych przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opinii wydanych przez Trybunał. Odnotowano również omawiane problemy związane z egzekwowaniem wyroków sądowych oraz działania przyczyniające się do zwiększenia skuteczności wykonywania orzeczeń. Działania te przyniosły wymierne efekty, takie jak większe liczby wykonywania wyroków, mniejszą liczbę wyroków wydanych w sprawach przeciwko Polsce przez Trybunał, mniejszą liczbę spraw wniesionych do sądu lub zapewniających kontrolę projektów legislacyjnych, zwracając szczególną uwagę na zgodność z normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Florczak

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm