Object

Title: Why mediation ; Dlaczego mediacje

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Why mediation  
Dlaczego mediacje

Creator:

Kisielnicka, Maria

Subject and Keywords:

sądy   sprawiedliwość naprawcza   mediacje   Unia Europejska

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The article presents some theoretical aspects of mediation, discussing the differences in the types of mediation, and in particular those relating to criminal and civil cases, minors, family affairs, economic and cross-border issues. Attention is drawn to the importance of the development of mediation practice within the European Union. The author emphasizes the role of „restorative justice” and its importance for individuals, mentioning the considerably more prominent interest of citizens in concluding settlement agreements rather than in court decisions.  

W artykule przedstawiono wybrane teoretyczne aspekty mediacji oraz znaczenie rozwoju praktyki mediacyjnej w obrębie Unii Europejskiej Szczególnie podkreślono istotne różnice w rodzajach mediacji, zwłaszcza odnoszących się do spraw cywilnych i karnych, spraw osób nieletnich, spraw rodzinnych, spraw ekonomicznych i transgranicznych. Autorka podkreśliła rolę "sprawiedliwości naprawczej" i jej znaczenie dla jednostek, wskazując na wyraźne zainteresowanie obywateli w zawieraniu umów polubownych, a nie decyzji sądowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79246   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maria Kisielnicka

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

567

Number of object content views in PDF format

747

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Dlaczego mediacje Mar 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information