Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dlaczego mediacje

Creator:

Kisielnicka, Maria

Subject and Keywords:

sądy   sprawiedliwość naprawcza   mediacje   Unia Europejska

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W artykule przedstawiono wybrane teoretyczne aspekty mediacji oraz znaczenie rozwoju praktyki mediacyjnej w obrębie Unii Europejskiej Szczególnie podkreślono istotne różnice w rodzajach mediacji, zwłaszcza odnoszących się do spraw cywilnych i karnych, spraw osób nieletnich, spraw rodzinnych, spraw ekonomicznych i transgranicznych. Autorka podkreśliła rolę "sprawiedliwości naprawczej" i jej znaczenie dla jednostek, wskazując na wyraźne zainteresowanie obywateli w zawieraniu umów polubownych, a nie decyzji sądowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maria Kisielnicka

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm