Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami. 25 lat działalności

Creator:

Szablicka-Żak, Jolanta

Subject and Keywords:

Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami   Dolnośląski Ośrodek Mediacji   prawa człowieka   organizacja pozarządowa   mediacja

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Dla dobrego funkcjonowania Państwa i Jego społeczeństwa warunkiem niezbędnym jest aktywność obywatelska, której cenną i ważną formą są organizacje pozarządowe. Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami (WTO n W) jest dobrowolną, samorządną organizacją pozarządową działającą od 1989 r. Skupia osoby pragnące nieść pomoc duchową, prawną i materialną, osobom pozbawionym wolności i skazanym, a także rodzinom skazanych, w szczególności rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. WTO n W w 1999 r. zorganizowało samodzielny Dolnośląski Ośrodek Mediacji, którego to celem było propagowanie sprawiedliwości naprawczej i mediacji rodzinnych. Kierując się obowiązującym statutem Towarzystwo realizuje swoje działania na kilku płaszczyznach: penitencjarnej, postpenitencjarnej, edukacyjnej, charytatywnej i mediacyjnej w zakładach karnych we Wrocławiu i Wołowie. Jedną z form pracy są rozmowy ze skazanymi odbywane w trakcie dyżurów w zakładach karnych. Ich stałym elementem są tematy związane z sytuacją rodzinną skazanego, jego kontaktami z rodziną, zwłaszcza jej najbliższymi członkami. Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami – Dolnośląski Ośrodek Mediacji jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych pożytku publicznego we Wrocławiu i w Polsce, mimo że pomoc więźniom nie ma w polskiej rzeczywistości wielu zwolenników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Szablicka-Żak

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm