Obiekt

Tytuł: Polskie duchowieństwo katolickie wobec systemów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego kardynała Adama Stefana Sapiehy 1926–1939

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Polskie duchowieństwo katolickie wobec systemów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego kardynała Adama Stefana Sapiehy 1926–1939

Autor:

Kępa, Mateusz   Marszał, Maciej (1968- )

Temat i słowa kluczowe:

state   the Second Polish Republic   The Catholic Church   totalitarianism   Adam Stefan Sapieha  
Kościół katolicki   totalitaryzm   II Rzeczpospolita   państwo   Adam Stefan Sapieha

Abstrakt:

Important issues in the Polish political thought in the interwar period was the ratio of the Polish Catholic Church to a totalitarian movement emerging after the First World War. Among the active and prominent clergy of the Catholic Church in Poland, who took the floor on the emerging European movements and totalitarian regimes was a cardinal , senator of the Republic of Polish Prince Adam Stefan Sapiecha (1867-1951). According Sapieha greatest threat to Polish was Bolshevism, which was anti-Christian system, promoting the ideas of atheism and the destruction of all Christian values and God himself. He did not agree on the Bolshevik so-called depiction social issues. Bishop of Cracow openly opposed to the concept of the authoritarian state. Sapieha condemned emerging, by Benito Mussolini affair, Italian fascism ideologies. Sapieha criticizing Nazism very clearly stood for the Christian education of the young generation of Germans. With great emphasis he condemned a new German ideology that refers to racism and absolutist nation treatment. He argued that Nazism based on oldgermanic beliefs is contrary to the Christian vision of man. Sapieha warned that racism had threatened the essence of „the God -Creator „ and falsifies the order of things. In his view, the Nazi ideology was a perversion of natural law and the state. In his opinion, the Nazis perverted state and opposed to God. Attitude of Catholic Cardinal Adam Stefan Sapieha to the ideology of fascism, communism, Nazism, as well as emerged with the ideology of totalitarian regimes should be stated that it was decidedly negative. Both communism and fascism and Nazism hit in the spiritual rule of the Catholic Church and was a contradiction of the idea of a “just state”.  
Do istotnych zagadnień w polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego był stosunek polskiego Kościoła katolickiego do ruchów totalitarnych kształtujących się po I wojnie światowej. W gronie aktywnych i wybitnych duchownych Kościoła katolickiego w Polsce, którzy zabierali głos w sprawie rodzących się w Europie ruchów i ustrojów totalnych był kardynał prezbiter, senator Rzeczypospolitej Polskiej książe Adam Stefan Sapiecha (1867-1951). Według Sapiehy największym zagrożeniem dla Polski był bolszewizm, który był systemem antychrześcijańskim, propagujący ateizm i idee zniszczenia wszelkich wartości chrześcijańskich oraz samego Boga. Nie godził się on na bolszewickie ujęcie tzw. kwestii społecznej czy socjalnej. Biskup krakowski jawnie sprzeciwiał się koncepcji państwa autorytarnego. Ponadto Sapieha potępiał rodzącą się za sprawą Benito Mussoliniego ideologie włoskiego faszyzmu. Sapieha krytykując nazizm bardzo wyraźnie stawał w obronie chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia Niemców. Z wielkim naciskiem potępiał nową ideologię niemiecką odwołującą się do rasizmu i absolutystycznego traktowania narodu. Twierdził, że nazizm oparty na starogermański wierzeniach jest sprzeczny chrześcijańską wizją człowieka. Sapieha ostrzegał, że rasizm groził w istotę „Boga –Stwórcy” i fałszuje porządek rzeczy. Jego zdaniem nazistowska ideologia była wypaczeniem natury państwa i prawa. W jego ocenie naziści wypaczyli państwo i przeciwstawili je Bogu. Stosunek kardynała Adama Stefana Sapiehy do ideologii faszyzmu, komunizmu, nazizmu, a także wyłonionych z tych ideologii systemów totalitarnych należy stwierdzić, że był on zdecydowanie negatywny. Zarówno komunizm, jak i faszyzm i nazizm godził w duchowe rządy Kościoła katolickiego i był zaprzeczeniem idei sprawiedliwego państwa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Przygodzki, Jacek. Red.   Ławnikowicz, Grzegorz. Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79167

Język:

pol

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 84)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Maciej Marszał, Mateusz Kępa

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

17 kwi 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

265

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

346

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82744

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji