Object

Title: Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Spis treści ; Słowo wstępne ; Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Spis treści ; Słowo wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego : Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

wolności i prawa jednostki   ekstradycja   organy wymiaru sprawiedliwości   kara śmierci   Johnson v. Texas   sprawowanie wymiaru sprawiedliwości   prawo do sądu   Inc.   Gregg v. Georgia   Brandenburg v. Ohio   prawa człowieka   Larry Flynt przeciwko „Hustler Magazine”   Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych   Sąd Najwyższy   Burwell v. Hobby Lobby Stores   wolność religijna   ograniczenie wolności i praw jednostki   dostęp do informacji   wolność słowa   Obergefell v. Hodges i inni   Konstytucja USA   Bush v. Gore   prawa wyborcze   charakter prawny wyroków   przeszukanie osoby   nietykalność majątkowa   Milner v. Department of the Navy   Sąd Najwyższy USA   nietykalność osobista;   Konstytucja RP   Weeks vs USA   Stany Zjednoczone v. Alvarezowi-Machainowi   ustawodawstwo krajowe   HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL v. EEOC   wolność zgromadzeń   wolności osobista   wolny rynek idei   małżeństwo osób tej samej płci   sądy powszechne   prawo własności   prawo do posiadania broni   Trybunał Konstytucyjny   dopuszczalność aborcji   standardy ochrony wolności i praw jednostki   Roe vs. Wade

Abstract:

W pracy chodzi o skonfrontowanie sposobu podejścia w amerykańskim i polskim systemie prawnym do rozwiązania określonego problemu z zakresu praw i wolności jednostki. To zarówno naturalne dążenie poznawcze, jak „u innych” definiuje się i rozwiązuje problemy prawne, jak i praktyczna potrzeba refleksji nad doskonaleniem własnego systemu prawa. Przy takim podejściu wychwycić się udaje zarówno „tożsamość” (istotę) określonego rozwiązania prawnego, jak i zewnętrzny kształt instytucji. Szansa pozytywnych rezultatów badawczych jest tym większa, im – choćby pozornie, ale nie tylko – odleglejsze od siebie są porównywane systemy. Porównanie (zestawienie, zderzenie) systemu amerykańskiego i polskiego było już w założeniu obiecujące, jako że chodzi – z jednej strony – o system tzw. prawa sądowego, z drugiej zaś strony – o system tzw. prawa ustawowego. Wyniki badawcze są też rzeczywiście satysfakcjonujące, ukazując zarówno to, co wspólne, jak i to, co różni systemy na gruncie analizowanej materii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79124   ISBN 978-83-65431-11-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 75)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Mar 30, 2017

Number of object content hits:

157

Number of object content views in PDF format

188

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82648

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Spis treści ; Słowo wstępne Jun 15, 2021

This page uses 'cookies'. More information