Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Luz decyzyjny w działaniach administracji publicznej

Creator:

Ura, Elżbieta

Subject and Keywords:

administracja publiczna   luz decyzyjny   legalność działania   uprawnienia dyskrecjonalne

Abstract:

W opracowaniu zwrócona została uwaga na luz decyzyjny występujący w przepisach prawa, w ramach którego organom administracji ustawodawca pozostawia określoną swobodę działania. Luz ten mieści się w sferze uprawnień dyskrecjonalnych administracji publicznej. Kształtował się na drodze ewolucyjnej wraz z kształtowaniem się prawa administracyjnego. Wyeliminowany był całkowicie w okresie państwa policyjnego. Pozostawiając luz decyzyjny, ustawodawca przenosi na poziom stosowania prawa interpretację zawartych w przepisach prawa zwrotów niedookreślonych i klauzul generalnych. Celem pozostawienia luzu decyzyjnego organom administracji jest zapewnienie sprawności ich działania, jednak organy te, działając w ramach luzu decyzyjnego, nie mogą przekroczyć granicy legalności działania i naruszać zasady proporcjonalności. Z działalnością administracji w ramach luzu decyzyjnego ściśle związana jest problematyka właściwego doboru kadr administracji publicznej, albowiem nieumiejętność stosowania przepisów zawierających luz decyzyjny prowadzić może w konsekwencji do dowolności w działaniach administracji, czyli działań nielegalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Ura

Autor opisu:

TK