Object

Title: Competence disputes and jurisdictional disputes in the field of environmental protection in the light of the case law of the Supreme Administrative Court ; Spory kompetencyjne i spory o właściwość w zakresie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Competence disputes and jurisdictional disputes in the field of environmental protection in the light of the case law of the Supreme Administrative Court  
Spory kompetencyjne i spory o właściwość w zakresie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Creator:

Stelmasiak, Jerzy

Subject and Keywords:

legal protection of the environment   competence dispute   jurisdictional dispute   Supreme Administrative Court  
Naczelny Sąd Administracyjny   spór kompetencyjny   spór o właściwość   prawna ochrona środowiska

Abstract:

The article presents the key problems encountered in resolving competence disputes and jurisdictional disputes by the Supreme Administrative Court in matters of environmental protection. The analysis of the case law of the Supreme Administrative Court showed that most of this type of jurisdictional disputes, that is between local government units, and conflicts of competence between organs of these entities and government administration agencies, concerns water law, the law on waste and determining the right authority to issue an administrative decision on environmental conditions of realization of a project. It should also be noted that such disputes may be positive or (more often) negative, when no authority considers that it has jurisdiction to settle a particular administrative case.  

W artykule przedstawiono kluczowe problemy występujące przy rozstrzyganiu przez Naczelny Sąd Administracyjny sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Dokonana analiza w tym zakresie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazała, że większość tego rodzaju sporów o właściwość, czyli między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej, jest w sprawach z zakresu prawa wodnego, prawa o odpadach czy też dotyczących ustalenia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Należy także podkreślić, że tego rodzaju spory mogą być tzw. sporami pozytywnymi lub (najczęściej są) sporami negatywnymi, kiedy żaden organ nie uważa, że jest właściwy do załatwienia tej sprawy administracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79114   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Stelmasiak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

3 410

Number of object content views in PDF format

4643

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82632

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information