Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organy i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wobec uprawnień kontrolnych służb specjalnych

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   Centralne Biuro Antykorupcyjne   służba specjalna   organ jednostki samorządu   uprawnienia organu kontrolnego   uprawnienie podmiotu kontrolowanego   jednostka samorządu terytorialnego   kontrola

Abstract:

Przyjęta w Konstytucji zasada ustrojowa decentralizacji władzy publicznej zyskuje swoją szczególną realizację w wykonywaniu zadań administracji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją tak rozumianej decentralizacji jest samodzielność tych jednostek, które działają we własnym i imieniu i na własną odpowiedzialność. Zarazem jednak podlegają nadzorowi sprawowanemu na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz kontroli sprawowanej przez ustawowo wskazane organy kontroli państwowej. Coraz częściej jednak działanie organów i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego poddawane jest kontroli organów powołanych do zupełnie innych celów niż kontrola działalności samorządu terytorialnego. W artykule podjęta jest próba identyfikacji tych organów i ich uprawnień kontrolnych oraz sytuacji kontrolowanych na tle obowiązujących przepisów prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak

Autor opisu:

TK