Object

Title: Authorities and organizational entities of local-self government in the face of control prerogatives of special services ; Organy i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wobec uprawnień kontrolnych służb specjalnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Authorities and organizational entities of local-self government in the face of control prerogatives of special services  
Organy i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wobec uprawnień kontrolnych służb specjalnych

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

the Internal Security Agency   authority of local self-government   the Central Anti-Corruption Bureau   special services   control   entity of local self-government   prerogative of the controlled authority   prerogative of the control authority  
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   Centralne Biuro Antykorupcyjne   służba specjalna   organ jednostki samorządu   uprawnienia organu kontrolnego   uprawnienie podmiotu kontrolowanego   jednostka samorządu terytorialnego   kontrola

Abstract:

The constitutional principle of decentralization of power, adopted in the Constitution, gains its particular realization by the way of performing public tasks by tiers of local-self government. The consequence of above meaning of decentralization is independence of aforementioned tiers of local-self government which act in their own name and under their own responsibility. Simultaneously, they are subject to verifying supervision, based on the criteria of legality, and to control which is exercised by statutorily described control state bodies. However, more and more often, the activity of authorities and organizational entities of local-self government is being subjected to control performed by authorities which were created for different purposes than control over local-self government. The aim of this article is to identify those authorities, their control prerogatives, and controlled situations in the light of binding provisions of law.  

Przyjęta w Konstytucji zasada ustrojowa decentralizacji władzy publicznej zyskuje swoją szczególną realizację w wykonywaniu zadań administracji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją tak rozumianej decentralizacji jest samodzielność tych jednostek, które działają we własnym i imieniu i na własną odpowiedzialność. Zarazem jednak podlegają nadzorowi sprawowanemu na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz kontroli sprawowanej przez ustawowo wskazane organy kontroli państwowej. Coraz częściej jednak działanie organów i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego poddawane jest kontroli organów powołanych do zupełnie innych celów niż kontrola działalności samorządu terytorialnego. W artykule podjęta jest próba identyfikacji tych organów i ich uprawnień kontrolnych oraz sytuacji kontrolowanych na tle obowiązujących przepisów prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79101   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 538

Number of object content views in PDF format

2055

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82619

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information