Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Swoboda przedsiębiorczości w kontekście realizacji interesu ogólnego Unii Europejskiej

Creator:

Borkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

swoboda przedsiębiorczości ; zakaz dyskryminacji ; interes ogólny Unii Europejskiej ; interes publiczny

Abstract:

Realizacja celów Unii Europejskiej możliwa jest dzięki konsekwentnej realizacji swobód rynku wewnętrznego. Jedną z podstawowych jest swoboda przedsiębiorczości, zapewniająca egzekwowanie wolności gospodarczej przez każdy podmiot unijny na obszarze wszystkich państw członkowskich. Swoboda przedsiębiorczości, podobnie jak pozostałe, podlega ochronie prawnej, nie ma jednak wymiaru bezwzględnego. W artykule podjęto próbę wskazania dopuszczalności ograniczeń swobody przedsiębiorczości, usprawiedliwionych przesłankami interesu ogólnego. Jako podstawowy miernik realizacji interesu ogólnego przyjęto uwzględnienie szeroko sformułowanego celu Unii Europejskiej, obejmującego nie tylko sferę gospodarki, ale także wartości w wymiarze społecznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Andrzej Borkowski

Autor opisu:

TK