Object

Title: Public administration under the rule of law and disposition of the right to defense by individual ; Administracja publiczna pod rządami prawa a rozporządzalność jednostki prawem do obrony

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public administration under the rule of law and disposition of the right to defense by individual  
Administracja publiczna pod rządami prawa a rozporządzalność jednostki prawem do obrony

Creator:

Adamiak, Barbara

Subject and Keywords:

right to defense   rule of law   individual   rule of lawfulness   acquired rights   procedural law   public administration  
administracja publiczna   zasada legalności   prawo procesowe   rządy prawa   prawa nabyte   prawo do obrony   jednostka

Abstract:

Subjecting public administration to the rule of law requires the existence of the system of legal guarantees. Basic importance must be attributed here to prevention guarantees among which one should distinguish legal institutions of different character, organizational, substantive and procedural character. Repressive guarantees, that is deducing legal consequences from breaching the law by public administration of the rule of law must consider protection of rights acquired by individual. It is not permissible to shift legal consequences of breaching the constitutional rule of legality onto individual. Individual should possess - in trust to public authorities - right to expect that entire activity of aforementioned authorities is the consequence of legality and not lawlessness. Establishing the system of guarantees of subjecting public administration to the rule law should be based on institutions which should eliminate its infringements. Of course, system of legal guarantees of the rule of law cannot be closed only to the preventive guarantees. Such system doesn’t create a ‘perfect’ model of public administration for which unfamiliar is contravention of the rule of law. Nonetheless, repressive guarantees should complement the system of preventive guarantees. Disposition of the right to defense by individual should be one of the element of aforementioned completeness.  

Poddanie administracji publicznej rządom prawa wymaga budowy systemu gwarancji prawnych. Podstawowe znaczenie należy przypisać gwarancjom prewencyjnym, do których należy zaliczyć instytucje prawne o zróżnicowanym charakterze, charakterze ustrojowym, materialnoprawnym i procesowym. Gwarancje represyjne, a zatem wyprowadzanie następstw prawnych z naruszenia przez administrację publiczną rządów prawa musi uwzględniać obronę praw nabytych przez jednostkę. Nie jest dopuszczalne przerzucenie na jednostkę skutków prawnych naruszenia konstytucyjnej zasady praworządności. Jednostka w zaufaniu do organów państwa ma prawo oczekiwać, że działania te są wynikiem rządów prawa, a nie rządów bezprawia. Budowa zatem systemu gwarancji poddania administracji publicznej rządom prawa opierać powinna się na instytucjach, które mają wykluczać ich naruszenia. Oczywiście nie można zamknąć systemu gwarancji prawnych rządów prawa wyłącznie do gwarancji prewencyjnych. System tego rodzaju gwarancji nie tworzy modelu administracji publicznej „doskonałej”, której obce jest przekroczenie granic rządów prawa. Niemniej jednak gwarancje represyjne powinny uzupełniać system gwarancji prewencyjnych. Jednym z elementów tego uzupełnienia powinna być rozporządzalność prawem do obrony przez jednostkę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79082   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Adamiak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

306

Number of object content views in PDF format

369

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82595

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information