Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch in Steuersachen

Alternative title:

Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych

Creator:

Grassl, Heike

Subject and Keywords:

międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych ; OECD ; prawo podatkowe

Abstract:

Początkowo międzynarodowa wymiana informacji podatkowych była wyłącznie przedmiotem międzypaństwowych umów bilateralnych, zaś współcześnie ważnych impulsów dostarcza OECD. Po 2018 r. nastąpi automatyczna wymiana informacji w sprawie kont finansowych pomiędzy 61 państwami wedle standardów OECD. Na poziomie UE obowiązuje od 2014 r. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem centralnych biur łącznikowych. Bariery językowe są redukowane dzięki ustandaryzowanym formularzom i kursom językowym. Na szczeblu bilateralnym istnieją możliwości wprowadzenia rozwiązań decentralnych, poprzez utworzenie regionalnych biur łącznikowych. Podstawowym wymogiem technicznym decentralnej wymiany informacji jest zagwarantowanie bezpiecznych połączeń internetowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger ; pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Heike Grassl