Obiekt

Tytuł: Remarks concerning legal bases of cross-border cooperation between territorial self-government units ; Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Remarks concerning legal bases of cross-border cooperation between territorial self-government units  
Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

Autor:

Kusiak-Winter, Renata

Temat i słowa kluczowe:

principle of territoriality   cross-border contract   territorial self-government   administrative law   cross-border cooperation  
samorząd terytorialny   współpraca transgraniczna   prawo administracyjne   zasada terytorialności   umowa o współpracy transgranicznej

Abstrakt:

The more general the binding international and European law norms get, the more significant for trans-border cooperation national law norms become. Therefore, the effectiveness of cooperation is dependent on the compatibility of administrative and legal regulations concerning cooperating public entities when the regulations are simultaneously in force on both sides of a border. In this paper such a phenomenon is referred to as “co-existence” of two administrative law orders. Trans-border general agreements signed by local government units are based on similarities in competencies and structures present in administrative laws of both countries.  
Im bardziej ramowy i ogólny charakter mają wiążące normy prawa międzynarodowego i europejskiego, tym większe znaczenie dla współpracy transgranicznej podmiotów publicznych mają normy prawa wewnętrznego. Wówczas realizacja celów współpracy zależeć będzie od kompatybilności regulacji administracyjnoprawnych obowiązujących jednocześnie (paralelnie) po obu stronach granicy, którym podlegają współdziałające podmioty publiczne. Niniejsze zjawisko zostanie tu określone roboczo mianem „koegzystencji” dwóch porządków prawa administracyjnego. Transgraniczne umowy ramowe zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego bazują na kompetencyjnych oraz strukturalnych podobieństwach zawartych w prawie administracyjnym obu państw.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79058

Język:

ger   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

21 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

280

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

403

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82535

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji