Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Nowe spojrzenie na dziedzictwo kulturowe i naturalne : innowacyjne zmiany w istniejącym systemie ochrony oraz przemyślenia na przyszłość

Creator:

George, Emil Sunil

Subject and Keywords:

kultura   dziedzictwo kulturowe   dziedzictwo naturalne   dziedzictwo materialne   dziedzictwo niematerialne   konwencje UNESCO   nowe technologie

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

Kulturę można uznać za zbiorowy, kolektywny wynik tendencyjnego „zaprogramowania” umysłu, z jego wzorami i założeniami, takimi jak język, tradycja, i działania. Różnice w tym zaprogramowaniu dały początek rożnym wyjątkowym kulturom. Dziedzictwo jest czymś przekazywanym z pokolenia na pokolenie, przebijającym się przez upływający czas, przezwyciężając przeszkodę dezaktualizacji. Co ciekawe, wciąż jednak brakuje definicji dziedzictwa kulturowego i naturalnego, która w pełni obejmowałaby materialne i niematerialne dziedzictwo oraz ich wpływ na społeczeństwo. Celem artykułu jest zbadanie “szarej strefy” prawa ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, powstałej między Konwencjami UNESCO z 1972 i z 2003, a rzeczywistymi niebezpieczeństwami grożącymi szeroko pojętemu Dziedzictwu, poprzez przeanalizowanie raportów środowiskowych i prawnych, prac ekspertów oraz aktów prawnych wybranych państw, a także przedstawienie sugestii zmian w międzynarodowym prawie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Do proponowanych zmian należą zmiana przepisów prawych, zwiększenie subsydiarności w ochronie Dziedzictwa, monitorowanie turystyki w miejscach uznawanych za należące do Dziedzictwa, a także otwarcie na digitalizację Dziedzictwa najbardziej zagrożonego zniszczeniem

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Spychalska, Aleksandra. Red.   Sadowa, Katarzyna. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-08-6

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm