Obiekt

Tytuł: Nowa struktura regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstrakt:

W artykule przedstawiono pokrótce analizę dotychczasowego kształtu struktury regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych. Strukturę tę zbudowano w oparciu o przepisy: ustawy Prawo bankowe, uchwał Komisji Nadzoru Finansowego oraz rekomendacji KNF. Tak ukształtowany model regulacji budził kontrowersje i prowokował spory ze względu na niesprecyzowany charakter prawny uchwał KNF oraz podnoszoną w literaturze sprzeczność przepisów ustawy upoważniających KNF do wydawania aktów prawnych o walorze „powszechnego obowiązywania” z konstytucyjnie określonym zamkniętym katalogiem źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Bodźcem do dokonania zmian w dotychczasowej strukturze regulacji okazał się tzw. pakiet CRD IV/CRR, na który składają się dwa akty prawa unijnego (rozporządzenie i dyrektywa). Wobec konieczności dostosowania do jego postanowień unormowań obowiązujących w polskim porządku prawnym, mocą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zmieniających w znacznej mierze przepisy ustawy Prawo bankowe, wyeliminowano upoważnienia dla KNF do wydawania uchwał oraz zawarto delegacje dla ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydawania rozporządzeń w odnośnym zakresie. Konsekwencją wejścia w życie przepisów tejże ustawy będzie zarówno przyjęcie nowego, wewnętrznie rozbudowanego modelu regulacji prawnej rozpatrywanych norm, jak i wzmocnienie współpracy organów nadzoru nad rynkiem finansowym, funkcjonującym w ramach unijnego rynku wewnętrznego, wobec rozbudowania katalogu aktów prawa unijnego zawierających bankowe normy ostrożnościowe, w tym normy prawnie wiążące, skierowane bezpośrednio do podmiotów działających na rynku finansowym.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79007 ; ISBN 978-83-65431-06-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Grodecka

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2017-03-14

Data dodania obiektu:

2017-03-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

131

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82425

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji