Object

Title: The new legal framework for banking prudential regulation ; Nowa struktura regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The new legal framework for banking prudential regulation  
Nowa struktura regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych

Creator:

Grodecka, Anna

Subject and Keywords:

ustawa o nadzorze makroostrożnościowym   dyrektywa 2013/36   nowelizacja Prawa bankowego   rozporządzenie nr 575/2013   normy ostrożnościowe   pakiet CRD IV/CRR

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

This paper analyses the legal framework for banking prudential regulation, i.e. the catalogue of legal acts (sources) in which banking prudential requirements are included. Its previous model had encompassed three main sources of banking prudential regulation: the statute: Banking Law, resolutions of Financial Supervision Commission and legally nonbinding, supervisory recommendations of the aforementioned Commission. It had provoked disputes and controversy over its conformity with a constitutionally determined range of binding legal acts of general application and resulted in articulating proposals of relevant changes to that structure. Meanwhile, in response to the global financial crisis, the European Union adopted so-called “CRD IV/CRR package” aiming at restoring the stability and strengthening the resilience of the single EU financial market, especially banking sector. One of the measures to reach that goal, introduced by the provisions of the Capital Requirements Directive IV (CRD IV) and the Capital Requirements Regulation (CRR), which together constitute a legislative package, is a reform of the EU legal framework for prudential requirements for credit institutions and investment firms. Due to the maximum harmonization, established as the new rule, and the concept of creating uniform set of prudential requirements (single rulebook), the core requirements are comprised in regulation (CRR), whereas reshaped EU legal framework has been enlarged by new types of binding legal acts (sources): regulatory and implementing technical standards, accompanied by nonbinding guidelines and recommendations issued by EBA as well as warnings and recommendations issued by ESRB. Adoption of the package provided a stimulus to enactment of an amendment to the statute: Banking Law. Under the provisions of the amended statute, changes to the legal framework for banking prudential regulation result in eliminating from that catalogue the resolutions of Financial Supervision Commission, conferring the power to adopt pertinent regulations on the Minister of Finance and ensuring the effective application of EU legislation. The new model of national legal framework for banking prudential regulation complies with constitutionally determined range of binding legal acts of general application and shall facilitate the convergence of regulatory framework and supervisory policies within the single EU financial market.  

W artykule przedstawiono pokrótce analizę dotychczasowego kształtu struktury regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych. Strukturę tę zbudowano w oparciu o przepisy: ustawy Prawo bankowe, uchwał Komisji Nadzoru Finansowego oraz rekomendacji KNF. Tak ukształtowany model regulacji budził kontrowersje i prowokował spory ze względu na niesprecyzowany charakter prawny uchwał KNF oraz podnoszoną w literaturze sprzeczność przepisów ustawy upoważniających KNF do wydawania aktów prawnych o walorze „powszechnego obowiązywania” z konstytucyjnie określonym zamkniętym katalogiem źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Bodźcem do dokonania zmian w dotychczasowej strukturze regulacji okazał się tzw. pakiet CRD IV/CRR, na który składają się dwa akty prawa unijnego (rozporządzenie i dyrektywa). Wobec konieczności dostosowania do jego postanowień unormowań obowiązujących w polskim porządku prawnym, mocą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zmieniających w znacznej mierze przepisy ustawy Prawo bankowe, wyeliminowano upoważnienia dla KNF do wydawania uchwał oraz zawarto delegacje dla ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydawania rozporządzeń w odnośnym zakresie. Konsekwencją wejścia w życie przepisów tejże ustawy będzie zarówno przyjęcie nowego, wewnętrznie rozbudowanego modelu regulacji prawnej rozpatrywanych norm, jak i wzmocnienie współpracy organów nadzoru nad rynkiem finansowym, funkcjonującym w ramach unijnego rynku wewnętrznego, wobec rozbudowania katalogu aktów prawa unijnego zawierających bankowe normy ostrożnościowe, w tym normy prawnie wiążące, skierowane bezpośrednio do podmiotów działających na rynku finansowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79007   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Grodecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

582

Number of object content views in PDF format

828

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information