Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między sekularyzacją a postsekularyzmem – o odczarowywaniu świata z perspektywy socjologii religii

Creator:

Humeniuk, Monika

Subject and Keywords:

Fromm, Erich (1900-1980)

Abstract:

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku w socjologii religii pojawiło się wiele teorii, koncepcji i ujęć podejmujących temat przeobrażeń miejsca i roli religii w nowoczesnym społeczeństwie zachodnim. Utrzymujące się początkowo klasyczne teorie sekularyzacji, wiążące procesy racjonalizacji i modernizacji z nieuchronnym zmierzchem religii jako takiej, zaczęły z czasem ulegać problematyzacji, ukazując złożoność i nieoczywistość wielu zjawisk oraz tendencji w obrębie społecznych form uobecniania się religii i zaangażowania religijnego. Przedmiot niniejszego artykułu stanowi przegląd najbardziej reprezentatywnych dla socjologii religii ustaleń ze wskazanego zakresu, które mogą służyć jako istotny kontekst rozwijanej w tym samym czasie przez Ericha Fromma teorii religii, oraz odniesienie wynikających z dokonanego przeglądu wniosków do postawionego wyżej pytania o prawomocność diagnozy świata odczarowanego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-923537-8-2

Language:

pol

Relation:

Fromm - aplikacje, s. 113-135

Rights holder:

Copyright by Monika Humeniuk

Autor opisu:

hw