Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Co nam przyniesie rok 2000? Pytanie o trafność przewidywań zawartych we Frommowskiej wizji przyszłości na początku XXI wieku

Creator:

Jeliński, Julian

Subject and Keywords:

Fromm, Erich (1900-1980)

Abstract:

Wśród niezliczonych intelektualnych zainteresowań Ericha Fromma znalazło się także miejsce dla przewidywań dotyczących formy, jaką przybierze społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. Dziś, gdy ponad dekadę temu weszliśmy w XXI wiek, możemy spróbować sprawdzić, czy Frommowska wizja przyszłości zmaterializowała się. Czy udało się uniknąć zagrożeń, przed jakimi ostrzegał nas filozof pięćdziesiąt lat temu. Warto przy tym zaznaczyć, że nasza próba sprawdzenia tego może okazać się nawet więcej niż nieudana, gdyż, jak zauważył Fromm, większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim kierunku zmierza społeczeństwo i „natrafiamy na poważną trudność, gdy przychodzi nam określić, w którym dokładnie punkcie historii […] znajdujemy się obecnie”. Mimo to, postaram się jednak zmierzyć z zarysowanym przeze mnie wyżej zadaniem, stawiając sobie za cel próbę odpowiedzi na pytanie, jak bardzo współczesne społeczeństwo przypomina to, przed którym „ostrzegał” nas Fromm, oraz czy jego recepty dotyczące „naprawy”, czy też „uleczenia” społeczeństwa wciąż mogą okazać się warte naszej uwagi. Czy faktycznie staliśmy się członkami „odczłowieczonego społeczeństwa”?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-923537-8-2

Language:

pol

Relation:

Fromm - aplikacje, s. 73-87

Rights holder:

Copyright by Julian Jeliński

Autor opisu:

hw