Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?

Creator:

Cukras-Stelągowska, Joanna

Subject and Keywords:

Żydzi   dziedzictwo   rodzina   kapitał kulturowy   małżeństwa mieszane

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki małżeństw mieszanych w środowisku żydowskim. W opinii wielu liderów społeczności oraz przedstawicieli nauk społecznych w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania o przemiany, wyzwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie społeczność żydowska, ten aspekt należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Analizie poddano kilka raportów badawczych dotyczących skutków wychowania w tego typu związkach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech. Odniesiono się również do społeczność Żydów polskich – głównych cech świadomości kulturowej rodziny żydowskiej: jej stosunku do kapitału kulturowego w kontekście historii relacji polsko-żydowskich oraz takich kwestii, jak wychowanie w rodzinie mieszanej, luka międzypokoleniowa czy emigracja do Izraela.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.317.339

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 317-339

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Cukras-Stelągowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.