PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unia Europejska a przyszłość europejskiego systemu bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia.

Creator:

Drzewicki, Artur

Subject and Keywords:

Europejski system bezpieczeństwa ; Unia Europejska ; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE ; Traktat z Lizbony ; Polska polityka bezpieczeństwa

Abstract:

Mimo początkowych obaw odnoszących się do możliwości osłabiania NATO, między innymi poprzez dublowanie jego kompetencji oraz ograniczanie pozycji USA w Europie, (UE) została uznana przez Polskę za III filar jej bezpieczeństwa (drugi filar zewnętrzny). Jednak wyraźne dążenie do poszerzenia zdolności w zakresie realizacji operacji reagowania kryzysowego i polityki obronnej, do dnia dzisiejszego nie znalazło swojego pełnego urzeczywistnienia. Tym samym UE i jej zdolności w sferze „twardego” bezpieczeństwa pozostają nadal wielką niewiadomą. Patrząc na tę kwestię z Warszawy, coraz bardziej istotne wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Unia Europejska posiada perspektywy rozwoju jako struktura europejskiego bezpieczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.032

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Artur Drzewicki ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.