Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania

Creator:

Bartkowiak, Edyta

Subject and Keywords:

matka ; macierzyństwo ; miłość macierzyńska ; mamka ; opiekunka ; piastunka ; niańka ; rodzina ; dom rodzinny ; opieka ; wychowanie ; edukacja ; zabawy ; powinności rodzicielskie

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Obraz matki i macierzyństwa w niniejszym opracowaniu został rozpatrzony na płaszczyźnie normatywnej, przy uwzględnieniu nade wszystko teorii pedagogicznej,która znalazła swoje odzwierciedlenie w dziełach klasyków wychowania, zebranych w źródłach do historii wychowania, przedwojennych i późniejszych. Warto dodać, że zachowania macierzyńskie bywały też zaburzone, co w prezentowanym artykule zostało zanalizowane w kategoriach patologicznych wyjątków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Haratyk, Anna. Red. ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20152.271.294

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 271-294

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Edyta Bartkowiak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.