Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX wieku

Creator:

Bołdyrew, Aneta

Subject and Keywords:

rodzina   ekonomiści   Daszyńska-Golińska, Zofia   Krzywicki, Ludwik

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Przemiany w życiu społeczno-gospodarczym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku zmieniły funkcjonowanie rodzin, wyznaczyły nowe normy, wpłynęłyna modyfikację wartości związanych z życiem rodzinnym, a także determinowały przeobrażenia funkcji i zadań, pełnionych przez rodziny. Niezmiennie jednak funkcjonującej w majestacie prawa rodzinie przypisywano szereg powinności, służących jej samej i całemu społeczeństwu. Rodzinie przypisywano nie tylko wartości autoteliczne, ale także utylitarne wobec państwa i społeczeństwa. Na przełomie XIX i XX wieku rodzina stała się przedmiotem zainteresowania intelektualistów, publicystów i działaczy społecznych, co zaowocowało szeregiem publikacji o charakterze normatywnym, opisowym, teoretycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.105.119

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s.105-119

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX-XX w.

Rights holder:

Copyright by Aneta Bołdyrew

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.