Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja polecenia testamentowego w prawie krajów Wspólnoty Niepodległych Państw na tle prawa polskiego

Creator:

Turłukowski, Jarosław

Subject and Keywords:

polecenie testamentowe   zobowiązanie naturalne   zobowiązanie zupełne   zaskarżalność polecenia testamentowego   wierzyciel   beneficjent

Abstract:

Artykuł został poświęcony tradycyjnej instytucji polecenia testamentowego w prawie polskim. Autor przedstawił tę problematykę na tle wybranych porządków prawnych obszaru postradzieckiego. Przede wszystkim poruszono zagadnienie, jaki stosunek kreuje ustanowienie polecenia w prawie polskim oraz porządkach: ukraińskim, rosyjskim, mołdawskim, kazachskim. Autor rozważa także możliwość dochodzenia polecenia na drodze sądowej oraz wymienia osoby, które są do tego uprawnione. W konsekwencji Autor dochodzi do wniosku, że wskutek ustanowienia polecenia testamentowego powstaje stosunek zobowiązaniowy sui generis

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza   Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm