Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa

Creator:

Kubiak, Anna E. (1962- )

Subject and Keywords:

branża pogrzebowa   rynek pogrzebowy   zakłady pogrzebowe   nowe technologie   nekrobiznes   ustawa cmentarno-pogrzebowa

Abstract:

Artykuł powstał na podstawie dwuletnich badań empirycznych prowadzonych w latach 2010-2012 dotyczących pogrzebów i branży funeralnej. Autorka szczegółowo przedstawia dane rynku funeralnego bazującego w Polsce na zasiłku pogrzebowym. Niebezpieczne związki rynku funeralnego z medycyną mają w Polsce wiele konsekwencji prawnych i ekonomicznych. Głośna była tak zwana ‘afera łódzkich skór’ będąca skutkiem niejasnych regulacji prawnych i starań o ‘klienta’ nawet za jego życia. Organizacje funeralne podejmują starania o znowelizowanie przedawnionej ustawy cmentarno-pogrzebowej. Obowiązująca w Polsce ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochodzi z 1959 roku i powiela przepisy uchwalone jeszcze wcześniej, w 1932 roku. Ustawa uwzględnia przede wszystkim regulacje katolickiego pochówku, zaniedbując inne wyznania i pogrzeby świeckie. Brak jest zasad postępowania w przypadku kremacji. Organizacje prowadzą sprawy przeciwko monopolizacji usług pogrzebowych, w sprawach zwrotu zasiłku przez ZUS, w sprawie wyprowadzenia firm pogrzebowych ze szpitali, prowadzą dyskusje na temat wprowadzenia koncesji na działalność pogrzebową, obrony polskiego rynku funeralnego przed zagranicznym (przede wszystkim amerykańskim) kapitałem, działają na rzecz podniesienia prestiżu zawodu pogrzebownika, promocji ubezpieczeń pogrzebowych, patronują polskim targom funeralnym. Prowadzą one również liczne szkolenia branży i grupowe wyjazdy na targi za granicą. Są to instytucje, które pragną zachować status quo ustalonego standardu pochówku. Wyjątkiem jest Lubelskie Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji, które jest propagatorem kremacji i zalegalizowania możliwości rozsypywania prochów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm