Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych

Creator:

Minczakiewicz, Elżbieta Maria

Subject and Keywords:

rodzina   zespół Downa   struktura rodziny   jakość życia   potrzeby

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Opracowanie o charakterze komparatystycznym jest próbą ukazania sytuacji życiowej i jakości funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle sytuacji statystycznych rodzin polskich wychowujących dziecko o prawidłowym rozwoju i porównywalnym wieku życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.345.358

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 345-358

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Maria Minczakiewicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.