Object

Title: Psychosocial situation of families with one and many children in the perception of children ; Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Psychosocial situation of families with one and many children in the perception of children  
Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci

Creator:

Ochojska, Danuta   Marmola, Małgorzata   Węgrzyn-Białogłowicz, Krystyna

Subject and Keywords:

one-child family   multi-child family   cohesion   adaptability   interpersonal communication  
rodziny jednodzietne   rodziny wielodzietne   spójność   adaptacyjność   komunikacja interpersonalna

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

The aim of our research was to determine how the children from single-child and multi-child families, assess the situation in the family. It analyzed the relationships in families, depending on the number of offspring, what is the level of consistency in the relationship ties between individual family members and the level of adaptability, namely the ability to make changes in the family. A questionnaire of our own design was used at the study, Family Adaptability and Cohesion Scales and Parent-Adolescent Communication Scales D.H. Olson and associates.  

Celem prowadzonych przez nas badań było ustalenie, jak oceniają sytuację w rodzinie dzieci z rodzin jedno- i wielodzietnych. Analizowano, jakie są relacje w rodzinach, w zależności od ilości potomstwa, jaki jest poziom spójności, czyli więzi łączących poszczególnych członków rodziny oraz poziom adaptacyjności, czyli zdolności do przeprowadzenia zmian w rodzinie. W badaniach zastosowano ankietę własnej konstrukcji, Skalę do Oceny Adaptacyjności i Spójności w Rodzinie (Family Adaptability and Cohesion Scales) oraz Skalę Komunikowania się w Rodzinie (Parent-Adolescent Communication Scales) D.H. Olsona i wsp.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76551   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.193.211

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 193-211

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Ochojska   Copyright by Małgorzata Marmola   Copyright by Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

6 185

Number of object content views in PDF format

8071

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information