Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie

Creator:

Żywczok, Alicja

Subject and Keywords:

dzieci   dzieciństwo   percepcja   wzorzec   proces wychowania   pedagogika pozytywna

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Autorka w swym tekście uzasadniła, że naukowa analiza sposobów postrzeganiadziecka i dzieciństwa jest istotna w naukach społecznych ze względu na prowokowaniezmian nie tylko w traktowaniu dzieci, lecz także w modyfikowaniu systemu edukacyjnego.Sprecyzowanie, kim jest dziecko, a także podkreślenie specyfiki dzieciństwasprzyjają kształtowaniu opinii społecznej: rozumieniu psychiki dzieci i docenieniu ichwyjątkowej wrażliwości emocjonalno-moralnej. Autorka przekonuje, iż warto ukazywaćszerokiemu otoczeniu społecznemu, jak wiele dorośli zawdzięczają dzieciom, jakwiele się od nich uczą i jak dzięki nim samowychowują. Zasymilowanie wiedzy tegorodzaju może pomóc rodzicom i nauczycielom zmienić niekorzystne przyzwyczajeniastosując w swym otoczeniu odmienne, innowacyjne nastawienie wychowawcze. Krytycznystosunek do określeń dyskredytujących dziecko oraz do stereotypowych sposobówmyślenia o dziecku i dzieciństwie wspiera przezwyciężanie ich w wielu sytuacjachkomunikacyjnych, lokalnych i globalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.143.153

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 143-153

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Alicja Żywczok

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.