Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reportaż z "polskiej wojny domowej o gender" w obiektywie pola naukowego Pierre'a Bourdieu

Creator:

Borkowski, Michał

Subject and Keywords:

pole naukowe   nauka   Bourdieu   gender   konflikt   media

Abstract:

Przełom roku 2013/2014 był okresem, w którym kategoria „gender” w sposób wzmożony przewijała się przez polskie dyskursy mediów. Owocem tego było zjawisko, które można nazwać „polską wojną domową o gender”. Celem artykułu jest prześledzenie procesu narastania konfliktu wokół płynnego i niezdefiniowanego terminu „gender”. Konsekwencjami toczących się sporów były między innymi: manifestacje, zamieszki na wykładach, powołanie Parlamentarnego Zespołu czy list otwarty części kadry naukowej wyższych uczelni. Do analizy wykorzystana została koncepcja pola naukowego Pierre'a Bourdieu. Dla francuskiego socjologa dziedzina naukowa jest polem konkurencyjnej walki, gdzie intelektualne stronnictwa rywalizują o szczególną stawkę – monopol autorytetu naukowego. Jego posiadanie uprawomocnia kompetencje naukowe zwycięzców rywalizacji, pozwala im definiować granice naukowości. Koncepcja pola naukowego Pierre'a Bourdieu pozwala w sposób krytyczny spojrzeć na batalię o „gender” i odpowiedzieć na pytanie o związek nauki z ideologią. Pozostawia nas jednak z jednak z brakiem perspektyw na zakończenie konfliktu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Michał Borkowski

Autor opisu:

M.S.