Obiekt

Tytuł: Judycjalizacja polityk publicznych w Unii Europejskiej na przykładzie prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

A judicializaçao da proteçao da concorrencia e da regulamentacao setorial no direito da Uniao Europeia: entre o controle de legalidade e a conduçao da política administrativa

Autor:

Szydło, Marek

Opis:

Streszcz. art. w jęz. pol. lub port. ; Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.

Abstrakt:

Judycjalizacja unijnego prawa konkurencji oraz unijnego prawa regulacji sektorowej przejawia się w dwóch zachodzących równolegle procesach. Po pierwsze, krajowe organy konkurencji i krajowe organy regulacyjne, które na podstawie przepisów prawa unijnego są powoływane do życia przez państwa członkowskie w celu realizacji danej polityki publicznej mającej swoją podstawę w unijnym porządku prawnym, przybierają z mocy tego ostatniego porządku charakter organów (instytucji) sądowych, przede wszystkim w zakresie specyficznego sposobu swojej organizacji, a także w sposobie swojego działania. Po drugie, prawo unijne wymaga od państw członkowskich, by rozstrzygnięcia wspomnianych wyżej krajowych organów realizujących z upoważnienia prawa unijnego określone polityki publiczne były poddawane kontroli sądowej. Należy wszakże zauważyć, że prawodawca unijny, będący autorem i zarazem motorem procesu judycjalizacji unijnego prawa konkurencji i unijnej regulacji sektorowej, jest w tych swoich działaniach wyraźnie niekonsekwentny i brakuje mu w tym zakresie elementarnej spójności. Stąd też niniejszy artykuł postuluje większe ujednolicenie i dalej idącą oraz bardziej odważną uniformizację rozwiązań prawnych będących przejawem judycjalizacji unijnego prawa konkurencji i unijnego prawa regulacji sektorowej (w obu omawianych w niniejszym opracowaniu przejawach tej judycjalizacji). ; A judicializaçao do direito da Uniao Europeia (EU) da concorrencia, bem como do seu direito de regulamentaçao setorial ocorre em dois processos paralelos. De um lado, os órgaos nacionais da concorrencia e os órgaos nacionais reguladores - os quais sao criados sobre a base dos preceitos do direito comunitário para os Estados membros a fim de por em execuçao uma política pública com fundamento na ordem jurídica comum e os quais, em virtude da vigencia desta última ordem, tomam o caráter das instituiçoes (corpos) judiciais, precipuamente no âmbito de sua organizaçao peculiar e do seu modo de agir próprio. Por outra parte, o direito comunitário requer dos Estados membros que as decisoes dos órgaos nacionais, acima mencionados, realizadas por procuraçao do direito da Uniao Europeia, que determinadas política públicas sejam submetidas ao controle judicial. Ao discorrer sobre isso é preciso acrescentar que o legislador comunitário - o qual é o autor e ao mesmo tempo o motor do processo de judicializaçao do direito da Uniao Europeia sobre a concorrencia e a regulaçao comunitária setorial – é nas suas atuaçoes, bastante inconsequente e desprovido, nesta seara, de uma coerencia elementar. Por isso, esta contribuiçao sugere mais uniformidade e unidade no que tange as regras jurídicas, as quais sao as manifestaçoes da judicializaçao do direito comunitário da concorrencia e do direito da Uniao Europeia da regulaçao setorial (ambos os aspetos examinados neste estudo).

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Maliska, Marcos Augusto. Red. ; Complak, Krystian. Red. ; Uziębło, Piotr. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71665 ; ISBN 978-83-61370-43-7

DOI:

10.19195/2300-7249.41.3.1

Język:

pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3933

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Marek Szydło

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-02-17

Data dodania obiektu:

2016-01-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

181

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

271

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73474

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji