Object

Title: Family level of transferring Catholic traditions by Poles and Belarusians in Siberia ; Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family level of transferring Catholic traditions by Poles and Belarusians in Siberia  
Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii

Creator:

Gončarova, Tatjana A.

Subject and Keywords:

family   religion   Catholic traditions   Poles   Belarusians   Tomsk region  
rodzina   religia   tradycje katolickie   Polacy   Białorusini   okręg tomski

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

An important component of the upbringing of a child in a family is to join in religious values. Religious upbringing not only shapes children’s moral qualities but also provides a link between generations and contributes to the preservation of ethnic identity. Moreover, following the religious traditions in the family helps to simultaneously enter into relationships with other members of their religious community. Particular emphasis is placed on the role of family in a situation of an official prohibition of religious life, which was imposed in the USSR for a long time. At precisely that time religious upbringing became the basic means of enculturation into religious life. The subject of this investigation is the Catholic population of the Tomsk region, represented by Poles and Belarusians. These people have been living in Siberia for centuries and thanks to the confessional factor they were able to preserve their ethnic and cultural identity. In the spotlight of the study will be the following issues: keeping the religious calendar, taking part in ceremonial activities, reading religious literature, visiting temples, etc. Revealing the forms and mechanisms of supporting the Catholic tradition inthe family requires exploration of private and oral sources. Information received by the author of this paper from Polish and Belarusian populations in the Tomsk region is the basic source material of this study.  

Ważnym komponentem wychowania dziecka w rodzinie jest włączenie go w wartości religijne. Wychowanie religijne nie tylko kształtuje moralność dziecka, ale również łączy pokolenia i pomaga zachować tożsamość etniczną. Co więcej, przestrzeganie tradycji religijnych w rodzinie pomaga jednocześnie tworzyć relacje z innymi członkami wspólnoty religijnej. Szczególny nacisk kładzie się na rolę rodziny w sytuacji, gdy praktyki religijne są oficjalnie zabronione, jak było przez lata w ZSRR. To właśnie wtedy religijne wychowanie stało się podstawowym narzędziem socjalizacji w życiu religijnym. Obiektem badania jest katolicka ludność okręgu Tomskiego, reprezentowana przez Polaków i Białorusinów. Ludzie ci zamieszkują Syberię od wieków i dzięki czynnikowi wyznaniowemu udało im się zachować kulturową i etniczną tożsamość. Głównym punktem badań będą następujące zagadnienia: życie zgodnie z kalendarzem liturgicznym, udział w świętach religijnych, czytanie literatury religijnej, odwiedzanie świątyń itd. Ujawnianie form i mechanizmów wspierających tradycję katolicką w rodzinie wymaga badań nad źródłami prywatnymi i ustnymi. Podstawowymi źródłami w tych badaniach są informacje, które autor artykułu otrzymał od Polaków i Białorusinów w okręgu tomskim.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69925   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.185.191

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 185-191

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Siberia  
Syberia

Rights holder:

Copyright by Tatjana A. Gončarova

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 3, 2015

Number of object content hits:

163

Number of object content views in PDF format

192

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71564

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information