Object

Title: Civil religion and Protestant ethics during George W. Bush's presidency ; Religia obywatelska i etyka protestancka w dobie prezydentury George'a W. Busha

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Civil religion and Protestant ethics during George W. Bush's presidency  
Religia obywatelska i etyka protestancka w dobie prezydentury George'a W. Busha

Alternative title:

Civil religion and Protestant ethics during George W. Bush's presidency

Creator:

Modzelewski, Bartosz

ORCID:

0000-0003-1915-8417

Subject and Keywords:

religion   civil religion   politics   the United States  
religia   religia obywatelska   polityka   Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The presidency of George W. Bush was full of events that justify the question about the influence of religion for politics. This problem is particularly interesting because it concerns a multicultural American society that is associated with many denominations. At the same time, attention should be paid to the developing civil religion, which is a type of binder cementing social bonds. The author of this article, presenting selected political decisions, social facts and scientific theories, polemicizes with the thesis about the decisive influence of Protestant ethics on the White House. At the same time, he emphasizes the danger associated with such an approach to civil religion, which actually becomes a belief in American messianism.  

Okres prezydentury G. W. Busha obfituje w wydarzenia, które uzasadniają pytanie o wpływ religii na politykę. Problem ten jest szczególnie interesujący, gdyż dotyczy wielokulturowego społeczeństwa amerykańskiego, zrzeszającego się w bardzo wielu denominacjach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na rozwijającą się religię obywatelską, będącą swego rodzaju spoiwem cementującym więzy społeczne. Autor artykułu przedstawiając wybrane decyzje polityczne, fakty społeczne oraz teorie naukowe, polemizuje z tezą o decydującym wpływie etyki protestanckiej na Biały Dom. Jednocześnie podkreśla on niebezpieczeństwo związane z takim ujęciem civil religion, które faktycznie staje się wiarą w amerykański mesjanizmem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128435   doi:10.34616/139091       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 225-239

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

275

Number of object content views in PDF format

279

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139091

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information