Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna

Creator:

Samsel, Agata

Subject and Keywords:

rodzina ; edukacja ; jakość życia ; pomoc społeczna ; history

Description:

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

Badania zrealizowane w okresie II RP udowadniają, że głównym powodem, dla którego rodziny nie były w stanie spełnić swych podstawowych zadań, była bieda. Niski poziom wykształcenia był kolejnym. Gdy już odkryto przyczyny tych zjawisk, możliwe stało się wypracowanie oraz podjęcie określonych działań poprzez nową, zaplanowaną i celową politykę społeczną. Wsparcie państwa, które z początku było głównie finansowe i niewystarczające, zostało zastąpione bardziej długofalowymi działaniami. Celem tych działań była poprawa jakości życia najbiedniejszych oraz przeciwdziałanie powstawaniu niechcianych potrzeb społecznych. Pojawiły się pewne nowe formy wsparcia socjalnego. Niektóre z nich nie były nigdy wcześniej realizowane albo stosowane rzadko. Wśród nich znalazły się: opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne oraz edukacja dzieci i dorosłych. Zakres tych działań nie był wystarczająco szeroki, aby zaspokoić wszystkie potrzebyspołeczne. Z drugiej strony – biorąc pod uwagę liczbę problemów nowego kraju –osiągnięcia polityki społecznej tego okresu były znaczące.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jędrychowska, Barbara. Red. ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20131.235.258

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 235-258

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agata Samsel

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.