Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Bartosz, Bogna   Antczak, Iga   Lewandowska, Agata

Subject and Keywords:

problem globalny   rodzice dorosłych dzieci   przyczyny ekonomiczne   dorosłe dzieci   przyczyny psychologiczne   badania eksploracyjne   czekając na dorosłość   przyczyny kulturowe i społeczne

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Artykuł zajmuje się problemem “gniazdowników” - młodych dorosłych, którzy odraczają moment wejścia w dorosłość. Krótki przegląd danych i wyników badań wskazuje, że opóźnienia w podejmowaniu zadań rozwojowych typowych dla dorosłości odnoszą się do pracy zawodowej, założenie rodziny, budowania związków, uzyskania niezależności, a nie jedynie względów finansowych. Artykuł omawia kulturowy, ekonomiczny i psychologiczny kontekst gniazdowania oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy czekanie na dorosłość jest problemem globalnym, specyficznym dla niektórych krajów czy problemem dotyczącym tylko Polski. Niezbędne wydaje się podjęcie badań nad omawianym zjawiskiem. Gniazdowanie powinno być zbadane z punktu widzenia dorosłych dzieci oraz ich rodziców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bogna Bartosz, Agata Lewandowska, Iga Antczak

Autor opisu:

TK